Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

Hverdagshabilitering betyr at du får rehabilitering i eget hjem, på egne premisser og med egne definerte mål.

Teamet som kommer hjem og bistår deg er tverrfaglig sammensatt.

Hvem kan få hverdagsrehabilitering?

Du som ønsker å klare deg selv hjemme i størst mulig grad, men det har blitt en utfordring å mestre personlig stell, matlaging, vareinnkjøp, fritids- og sosiale aktiviteter eller andre aktiviteter som er viktige for deg.

Hvordan foregår hverdagsrehabiliteringen?

1. Informasjonsbesøk: I første omgang vil én fra hverdagsrehabiliteringsteamet komme hjem til deg på et uforpliktende besøk for å fortelle om hva hverdagsrehabilitering er og for å høre om du er interessert. 

2. To fra hverdagsrehabiliteringsteamet kommer hjem og kartlegger hjemmesituasjonen sammen med deg.

  • Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
  • Hvilken type opptrening er det behov for?
  • Er det behov for hjelpemidler i hjemmet?

Finner vi svaret på disse spørsmålene, kan vi lage en rehabiliteringsplan sammen og jobbe ut ifra den.

3. Rehabiliteringsperioden på 6 uker, med oppfølging inntil 4 dager i uken.  

4. Det gjennomføres oppfølgingskartlegging 4 måneder etter at du er ferdig med hverdagsrehabiliteringen.

Hvordan søke?

Søknadsskjema (DOC, 421 kB) 
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret .

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med koordinator.

Kontaktinfo

Hanne Stokke Nicolaisen
Ergoterapeut
E-post
Mobil 475 07 475
Trine Øren Solsem
Sykepleier/ Koordinator hverdagsrehabilitering
E-post
Mobil 475 07 475

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00