Miljøterapi

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr hjelp til selvhjelp, utvikling av egne ferdigheter og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov og består av veiledning og motiverende samtaler. Tjenesten gir hjelp til å klare dagliglivet mest mulig selvstendig og praktisk hjelp med det du ikke klarer selv.

Hvem kan få tilbudet?

Miljøterapitjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.
Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av  kommunens tilrettelagte boliger

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

Hva koster det?                    

Grunnbeløp

Husstandens samlede Nettoinntekt

Maksimal sats

0-2 G

0 - 202.702

Kr. 210,- pr mnd

2-3 G

202.702 – 304.053

Kr. 1000,- pr mnd

3 -4 G

 304.053- 405.404 Kr. 1500,- pr.mnd

Over 4G

405.404 og over

Kr. 2000,-pr.mnd

 

Hvis tjenestemottaker får så lite hjelp hjelp at satsene overstiger kommunens egne utgifter, settes betalingen til  kr. 300,- pr time

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Klage

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak, kontakt Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Har du klager ved utførelsen av tjenesten, ta kontakt med avdelingsleder Ann Kristin Lorentsen.

 

Kontaktinfo

Ann Kristin Lorentsen
Avdelingsleder
E-post
Mobil 941 85 017