Støttekontakt

En støttekontakt bidrar til at mennesker med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid.

Hvem kan få støttekontakt?

Du kan søke om å få støttekontakt på bakgrunn av sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale utfordringer eller nedsatt funksjonsevne.

Hva kan jeg forvente om jeg får en støttekontakt?

Du får tildelt en støttekontakt, og sammen finner dere ut hvordan dere vil organisere tiden deres og hvilke aktiviteter dere vil gjøre. Vi ønsker å sette fokus på den enkeltes ressurser og legge til rette for egen mestring og deltakelse.

Slik søker du:

Søknadsskjema  (DOC, 421 kB)Søk om helse- og omsorgstjenester
I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.              

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med May Klara Holm.

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund