Avlastning

Avlastning skal hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Hva tilbyr vi?

Avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tilbudet gis enten som privat avlastning, som avlastning i institusjon eller bemannet bolig.

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Avlastning er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med Tjenestekontoret

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund