Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin. Dette kan for eksempel være på kultur- og fritids arrangementer eller på offentlig transport.

Du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er et kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager, og det behøver ikke være samme person fra gang til gang.

Hvem kan få tilbudet?

Har du varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du få et ledsagerbevis.
Du må være over 8 år. 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangøren, transportselskap eller institusjonen som krever inngangspenger har akseptert ordningen. 

Slik søker du

Søknadsskjema (PDF, 90 kB)

Klage

Får du ikke tilbud om ledsagerbevis, gir vi deg en begrunnelse for dette. I svaret får du også informasjon om hvordan du klager og klagefrist. 

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07