Parkeringtillatelse

Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet).

Du får vanligvis tillatelse for to til fem år eller så lenge førerkortet ditt er gyldig.

Hvem kan søke?

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har

  • vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet
  • Du må legge ved legeerklæring

Hvordan søke?

Kontaktinfo

May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon 75 01 29 07

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund