Botilbud for funksjonshemmede

Vi har ulike boformer for personer med funksjonshemming. Boformen avhenger av den enkeltes funksjonsnivå.

  • leilighet i bofellesskap eller samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen - for personer som kan klare seg med bistand fra miljøtjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke botilbud fra kommunen dersom du :

  • av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonshemming

Slik søker du


Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Du tegner leiekontrakt med Brønnøy kommune og betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med leder for Boligforum.

Tilbakemelding

Har du klager ved utførelsen av tjenesten, ta kontakt med avdelingsleder Ann Kristin Lorentsen.

Kontaktinfo

Tautra
Telefon 902 30 823
Farmenveien
Telefon 75 01 25 70
Mobil 907 60 893
Jektskipperveien
Telefon 75 01 25 75
Mobil 904 74 493
Svingen
Mobil 948 36 770