Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.
Brønnøy sykehjem har 32 somatiske plasser og 16 plasser for aldersdemente. Døgnplassene er fordelt på 2 avdelinger.

 

 

Felles besøkstid for Brønnøy Sykehjem:

Kl 10.30 - 13.00 

Kl 16.30 - 19.00

 

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 421 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Fagteam vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.
Hjelp til å søke 
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjenestekontoret

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.
Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder på den aktuelle avdelingen.

Kontaktinfo

Tove Karin Solli
Helse og velferdssjef
E-post
Telefon 75 01 26 02
Maria Bugten
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 19

Avdeling 1 

Bogruppe 1: 750 12 613
Bogruppe 2: 750 12 623
Bogruppe 3: 750 12 633

Sandra Ediassen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 39

Avdeling 2 

Bogruppe 4: 750 12 643

Bogruppe 5: 750 12 653

Bogruppe 6: 750 12 663

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund