Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.
Brønnøy sykehjem har 32 somatiske plasser og 16 plasser for personer med demenssykdom. Døgnplassene er fordelt på 2 avdelinger.

 

 

 

Felles besøkstid for Brønnøy Sykehjem:

Kl 10.30 - 13.00 

Kl 16.30 - 19.00

 

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 421 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. 
Fagteam vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.
Hjelp til å søke 
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjenestekontoret

Fra 15.06.2022 sendes vedtak på alle helse- og omsorgstjenester og betaling vederlag langtidsplass elektronisk. Mottar du ikke elektronisk post, sendes vedtak  per post. 

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.
Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med avdelingsleder på den aktuelle avdelingen.

Kontaktinfo

Karoline Schjølberg
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 19

Avdeling 1

Bogruppe 1: 750 12 613

Bogruppe 2: 750 12 623

Bogruppe 3: 750 12 633

Sandra Ediassen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 75 01 26 39
Mobil 918 68 165

Avdeling 2 

Bogruppe 4: 750 12 643

Bogruppe 5: 750 12 653

Bogruppe 6: 750 12 663

Janne Lynghaug
Helse- og velferdssjef
E-post
Mobil 984 33 240

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund