Omsorgsbolig

  • leilighet i bofellesskap eller samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

 

Pårørendegruppe:

Brønnøy sykehjem og Hestvadet omsorgsboliger har en felles pårørendegruppe. Denne gruppen kan kontaktes dersom du har noe på hjertet som du ønsker å snakke om, forbedringsforslag som du ønsker å melde inn eller saker som du ønsker skal tas opp. Pårørendegruppen har regelmessige møter med ledelsen i sykehjemmet og i hjemmesykepleien. Pårørendekontaktene har taushetsplikt.

Kontaktinfo:

Turid Karijord (sykehjem), telefon: 91854023, epost: t.karijord@gmail.com

Geir Rande (sykehjem), telefon: 41933493

Catrin Slotterøy Nilsen (hestvadet), telefon: 99566699, epost: catr-nil@online.no

Ellen Stangvik (hestvadet), epost: ellenkatrin.stangvik50@gmail.com

 

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller funksjonshemming.

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 49 kB)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret

 

 

 

 

Kontaktinfo

Hestvadet Omsorgsbolig 1.etg.
Telefon 75 01 26 84
Hestvadet omsorgsbolig 2. etg.
Telefon 75 01 26 79
Hestvadet omsorgsbolig 3. etg.
Telefon 75 01 26 88
Velfjord omsorgssenter
Telefon 75 01 23 60

Kart