Omsorgsbolig

  • leilighet i bofellesskap eller samlokalisert bolig - for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen - for personer som kan klare seg med bistand fra hjemmetjenesten

Hvem kan søke?

Du kan søke om omsorgsbolig dersom du trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller funksjonshemming.

Slik søker du

Søknadsskjema (DOC, 49 kB)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjenestekontoret

 

 

 

 

Kontaktinfo

Hestvadet Omsorgsbolig 1.etg.
Telefon +47 75 01 26 84
Hestvadet omsorgsbolig 2. etg.
Telefon +47 75 01 26 79
Hestvadet omsorgsbolig 3. etg.
Telefon +47 75 01 26 88
Kathrine Laukholm
Enhetsleder hjemmebaserte tjenester
E-post
Telefon +47 75 01 29 05
Velfjord omsorgssenter
Telefon +47 75 01 23 60

Kart