Tjenestekontoret

Tjenestekontoret tar imot henvendelser og søknader om helse og omsorgstjenester 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering er en del av Tjenestekontoret.

Hva tilbyr vi?

  • hjelp til søknader og informasjon om tjenestene

  • sikrer helhetlig og koordinert tilbud for deg med langvarig og sammensatt tjenestebehov 

  • overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

Det skrives vedtak  med utgangspunkt i egenmestring og hva som viktig for deg. Vedtakene beskriver hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte.

Fra 15. juni 2022 sendes vedtak på helse- og omsorgstjenester elektronisk. Mottar du ikke elektronisk post, sendes vedtak per post.

Kommunen har følgende tilbud og tjenester :

Hvordan søke?

Eller ta kontakt på telefon, oppmøte, e-post

Lovverk

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Klage

Tjenestekontoret kan hjelpe med klage dersom du har behov for det.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Annie Bratås
Leder tjenestekontor og hukommelsesteam
E-post
Telefon +47 75 01 29 10
May Klara Holm
Fagkonsulent
E-post
Telefon +47 75 01 29 07
Irene Fridheim
Fagkonsulent
E-post
Telefon +47 75 01 29 13

Adresse

Brønnøy helse- og omsorgsenter

Skulesvei 13

8904 Brønnøysund

Åpningstider

08:00 til 15:00