Koronatelefon

Koronatelefonen lokalt ble avviklet 24. februar 2022.

For generell informasjon vedr. Korona-relaterte spørsmål, henviser vi til Helsenorge, FHIs-nettsider og regjeringen.

Nasjonale koronatelefonen Tlf.: 815 55 015

www.helsenorge.no
www.fhi.no
www.regjeringen.no