Registrering av selvtest

Har du testet positivt på selvtest registrer deg på  https://hjemmetest.remin.no