VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for Toftsundet

Brønnøy formannskap vedtok i sak 72/22 den 29.11.2022, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til reguleringsplan for Toftsundet ut til offentlig ettersyn i 8 uker.

Dette er et privat reguleringsforslag fremmet av Toft brygge AS og berører ca. 120 dekar omkring Havbrukssenteret på Toft. Formålet med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan og legge til rette for utvikling av skole- og turistvirksomhet i kombinasjon med evt. boligformål.

Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, ROS-analyse, fagrapporter for landskap og naturmangfold, samt saksutredning.

Eventuelle merknader eller uttalelser til planforslaget kan sendes skriftlig til:

Brønnøy kommune, 8905 Brønnøysund, eller pr. e-post til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelser - 17.02.2023.

 

Toftsundet
Tittel Publisert Type
Toftsundet planbestemmelser

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Toftsundet planbestemmelser.pdf
Toftsundet plankart

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Toftsundet plankart.pdf
Reguleringsplan for Toftsundet - offentlig ettersyn

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reguleringsplan for Toftsundet - offentlig ettersyn.pdf
ROS-analyse Toftsundet

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned ROS-analyse Toftsundet.pdf
Toft landskapsbilde

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Toft landskapsbilde.pdf
Toft Brygge fagrapport naturmangfold

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Toft Brygge fagrapport naturmangfold.pdf
Toftsundet planbeskrivelse

14.12.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Toftsundet planbeskrivelse.pdf