Salbuen bobilcamp

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsendring Salbua bobilcamping ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Formannskapet 30.11.2021, f. sak 92/21.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 20-30 separate og godt terrengtilpassede oppstillingsplasser for bobiler.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund eller postmottak@bronnoy.kommune.no innen 28.01.2022

Salbua bobilcamp
Tittel Publisert Type
Planbestemmelser Bobilcamp Salbua

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 02 Planbestemmelser Bobilcamp Salbua.pdf
Melding om vedtak detaljregulering bobilcamp Salbua

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Melding om vedtak detaljregulering bobilcamp Salbua.pdf
Plankart Bobilcamp Salbua

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Plankart Bobilcamp Salbua.pdf
ROS-analyse Bobilcamp Salbua

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 03 ROS-analyse Bobilcamp Salbua.pdf
Planbeskrivelse Bobilcamp Salbua

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 00 Planbeskrivelse Bobilcamp Salbua.pdf