Detajlregulering for Strømmen/Laukholmen

Forslag til detaljregulering for Strømmen/Laukholmen har vært ute på høring i perioden fra 29.06 – 21.08.17.

Med bakgrunn  i innsigelser fra Fylkesmannen i Nordland har vi valgt å avvente videre planbehandling av denne inntil godkjenningen av  kommunedelplan for Brønnøysund med omland foreligger.

Her finner du forslag til kart, bestemmelser og planbeskrivelse som var på høring sommeren 2017.