Kommunedelplan for Brønnøysund med omland

Brønnøy kommune har påbegynt arbeidet med ny kommunedelplan for Brønnøysund med omland. Planområdet omfatter hele Brønnøysundhalvøya med tillegg av Hestøya i vest, og strekker seg nordover til en avgrensning i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Salhus-/Mosheim-/Trælvikområdet på nordsiden av Mosheimkrysset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med arbeidet er en oppdatering og sammenstilling av gjeldende planer for området, og legge til rette for en fremtidig utvikling av Brønnøysund som by og regionsenter.

Her finner du planprogrammet  (PDF, 2 MB) som ble vedtatt av Det faste utvalg for plansaker 14.03.2018.