Om Ordføreren

Eilif Kristian Trælnes er politiker for Senterpartiet og har siden 2019 vært ordfører i Brønnøy Kommune.

 

Eilif Kristian Trælnes ble født 1958 og vokste opp på Trælnes i Brønnøy kommune Helgelandskysten.

 
Ordførerens rolle:
 
Ordføreren har ifølge Kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. 
Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, dersom ikke myndigheten er delegert andre.

Kontaktinfo

Eilif Trælnes
Ordfører
E-post
Telefon 75 01 20 03
Mobil 97 75 26 10
Tore Tveråmo
Varaordfører
E-post
Telefon 75 01 20 03
Mobil 40 61 20 07