Driftsutvalg II

Perioden 2019-2023

Medlemmer: Varamedlemmer:
SP/H/Frp:  
1. Rune Moe 1. Jann-Anders Ånes
2. Margrethe Aakerøy Moe 2. Kurt Nilssen
3. Kristoffer Aakerøy Moe 3. Per Kåre Hatten
4. Kari-Anne Pettersen Hatten 4. Stefan Daniel Olsen
  5. Elisabeth Trælnes
  6. Ruth Midtskog
   
AP/V/SV/R:  
1. Anne Risbakk 1. Torleif Sandøy
2. Geir Åsmund Lien 2. Arve Nilsen
3. Kari Johanne Aglen Johansen 3. Annlaug Ebbesen
  4. Liv Astrid Bang
  5. Stig Arve Høyvik
   
   
Leder: Rune Moe
Nestleder: Margrethe Aakerøy Moe