Råd for likestilling av funksjonshemmede

Perioden 2019 - 2023

Medlemmer:
 Fra kommunestyret:
Marianne Nielsen (R)
Rune Moe (H)
Vara:
Eilert Horn (SV)
Janitha Ormøy Singdahlsen (H)
 
Fra brukerorganisasjonene:
Stian Einvik
Even Borch
Ija Nilsen (RIO - Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon)
Hilde Lande (LHL Brønnøy)
Personlige varamedlemmer:
Hanne Utvik (Brønnøy Handikapforening)
Øystein Nordhuus (Mental Helse)

Heidi Ludvigsen (Hørselshemmedes landsforbund)

Marian Opsjøn (LHL Brønnøy)
 
Leder: Marianne Nielsen (R)
Nestleder: Even Borch