Hvor og når kan du forhåndsstemme?

Tidligstemmegivning:

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.
Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Den ordinære forhåndsstemmegivning starter 10. august.

Mandag 13. september er det stortingsvalg.
Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner. Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 13. september.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort digital bør du laste dette ned og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.
Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august. For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08:30 og kl. 14:30 fra 10. august og til og med 10. september 2021:

- Brønnøy Rådhus

I tillegg er det mulighet for å stemme:

Brønnøy Rådhus
- Lørdag 4. september kl. 10:00 - 14:00
- Søndag 5. september kl. 14:00 - 18:00

Brønnøy Sykehjem
- Tirsdag 7. september kl. 10:00 - 13:00

Velfjord Omsorgssenter
- Tirsdag 7. september kl. 16:00 - 17:00

Artikkelliste