Hva er feietjenesten?

Feiertjenesten utøver en del av det forebyggende brannvernarbeidet som kommunen er pålagt å gjennomføre. De oppgaver vi løser er;

  • Feiing av fyringsanlegg i alle objekter som har fyringsanlegg til bruk for oppvarming
  • Tilsyn med fyringsanlegg i alle objekter som har fyringsanlegg til bruk for oppvarming
  • Veiledning knyttet til gjeldende regelverk og praktisk forståelse av dette
  • Kontroll av fyringsanlegg med bruk av kamera
  • Vedlikehold av skorstein gjennom fresing av røykløp 

Kontaktinfo

Beate Nyheim
Feierformann
E-post
Telefon 75 01 25 33
Mobil 912 46 303