Om bruk av kart og planinnsyn

Med "kommunekart" kan du lage egne målestokkriktige kartutsnitt til bruk som vedlegg i søknader, eksempelvis situasjonsplaner og lignende.

 

Med "planinnsyn" får du tilgang til kommunens planregister med alle plandokumenter som er knyttet til den enkelte arealplan, eksempelvis planbestemmelser, planbeskrivelser og lignende.

 

Her (PDF, 2 MB)finner du en detaljert bruksanvisning til planinnsyn.