Startlån og bostøtte (NAV)

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Ta kontakt med NAV for søknad om startlån og bostøtte på www.nav.no eller gå inn på www.husbanken.no