Treningslokaler

Brønnøy kommune har flere anlegg hvor lag og foreninger kan søke om treningstid, se oversikt under. 

 

 

Søknad på ukentlig leie av Idrettshaller 

All utleie følger skoleruten.

Har du spørsmål send en e-post til utleie@bronnoy.kommune.no eller ring 750 12 000.

Felt merket med * må fylles ut

Kart