Svømmehaller

Brønnøy kommune har 3 basseng der lag, foreninger og private kan søke om treningstid. Se oversikt under. 

         Søknadsfrist på terapibassenget er 30.juli

 

         Søknadsfrist basseng Salhus skole er 1.september

         Søknadsfrist  basseng samfunnshuset er 1.september