Asfaltering

Brønnøy kommune har planer om å asfaltere ca 1000 meter vei, noen veikryss og en del reparasjonslapping etter graveskader de neste månedene.

Oppsittere og andre innbyggere - som har planer om å asfaltere sine private veier, plasser og innkjøringer - må selv ta kontakt med et asfalteringsfirma og inngå avtale direkte med firmaet.

Ole Bjørn Nilsen
Virksomhetsleder Teknisk