Logopedi

Logopedtilbud er tilgjengelig ved voksenopplæringen v/Brønnøy kultur – og kompetansesenter. Logopedtilbudet omfatter et tilbud til barn, ungdom og voksne.

Vi tilbyr utredning og logopedtimer til barn, samt veiledning til foresatte og ansatte ved barnehage og skoler. Er du bekymret for om barnet ditt har språk- og/eller talevansker oppfordres du til å ta kontakt med barnehagen eller skolen ditt barn er tilknyttet.

Vi tilbyr utredning, veiledning og terapi for språk-, tale-, og svelgevansker for voksne. Vi oppfordrer voksne til å få henvisning fra legen, eller selv ta direkte kontakt med oss ved voksenopplæringen.

Kontakt:

Telefon: 75 01 24 82

Epost: vo@bronnoy.kommune.no

Logoped Csilla Szenes: csilla.szenes@bronnoyskolen.no

Logoped Silje Mulstad: silje.mulstad@bronnoyskolen.no