FAU styret

FAU-styret

Leder  

Andreas Fjelldal

 

48266329

 

afjelldal@gmail.com

Nestleder   Unn E. Hestvik  

 

 

 

Sekretær   Åse Reinfjord  

 

 

 

Kasserer   Kine Laumann  

 

 

kine.laumann@gmail.com

Styremedlem   Erik H. Dahle  

 

 

 

    Astrud Dahle  

 

 

astrud.dahle@hotmail.no

Varamedlem   Ole Egil Storjord  

 

 

oles@brreg.no

    Bjørn V. Moe  

 

 

 

Deltakere i:
SU: Leder og nestleder
SMU: Leder, nestleder og Erik H. Dahle