Om oss

BBU − godt å være, mye å lære

 

Brønnøysund barne- og ungdomsskole forkortes til BBU i dagligtalen, og vårt motto er "godt å være, mye å lære".

BBU kalles «byskola» på folkemunne ettersom kretsen tradisjonelt har vært begrenset til de sentrumsnære områdene rundt byen.  Det omfatter all bebyggelse mellom Valen og Brønnøysundet, og for ungdomsskolen innlemmes også Nordhus krets.  Til tross for nærhet til sentrum har skolen gode tur- og naturområder i gangavstand fra skolen. Skolen har ca. 320 elever.

Skolen er en flerkulturell skole der mange nasjonaliteter er representert.  Vi ønsker å utnytte dette fortrinnet når framtida skal skapes, i trygg viten om at mangfold og ulikhet er nøkkelen til utvikling. 

Vår hovedmålsetning er:

  • BBU-elever skal trives på skolen, oppleve mestring hver dag, og bli gode lesere.
  • Foresatte skal oppleve en tydelig skole, som setter høye krav til både ansatte, elever og foresatte.​