Sommerkunstskole 2024

12. august - 16. august

OBS! Det er ingen flere ledige plasser på sommerkunstskolen. Nye søkere vil bli satt på venteliste.

 

Sted: Tårnskolen
Tidspunkt: alle dager kl. 10 - 15

Tegning, maling og skulptur

Aldergruppe 8-16 år, begrenset antall deltagere. 
Kunstlærere: Inger Hilde Nyrud og Espen Tversland

Pris kr. 1250,- (Det innrømmes kun søskenmoderasjon)

Påmelding her

Sommerkunstskolen er et samarbeid med
Barne- og familietjenesten

Kontaktinfo

Inger Hilde Nyrud
Lærer
E-post
Telefon 90 15 98 26
Espen Tversland
Lærer
E-post
Telefon 99 35 18 39