Velkommen

Kulturskolen i Brønnøy - en kilde til mangfold og begeistring. 

 

 

Kulturskolen i Brønnøy gir tilbud innen musikk og kunst til i første rekke barn og unge, men kulturskolen skal også være for alle.  

Kulturskolen i Brønnøy tar mål av seg til å være en stimulerende og vesentlig del av barn og unges oppvekst. 

Rammeplan for kulturskolen ble vedtatt i Brønnøy kommunestyre i 2017 og danner grunnlaget for kulturskolens drift. 

Kulturskolens idé er å gi tilbud som er tilpasset hver elevs interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige pedagoger med stor erfaring, gir vi den enkelte elev opplæring innen sitt valgte kulturområde gjennom samhandling i grupper og ved undervisning av enkeltelever. 

Kulturskolen i Brønnøy leverer tjenester til Brønnøysund skolekorps og samarbeider med grunnskolene i kommunen, Den Kulturelle Skolesekken i Brønnøy, Vega og Vevelstad samt Brønnøysund videregående skole og helse og omsorg i Brønnøy kommune om Musikkbasert miljøbehandling. 

Fire av kulturskolens lærere er også ansatt som utøvende musikere gjennom distriktsmusikerordningen i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Deres oppgave er å tilby intimkonserter, være støttemusikere for lag og foreninger, være solister og produsere egne konserter for flere målgrupper. 

Kulturskolen i Brønnøy - en kilde til mangfold og begeistring. 

Hans Kristian Edvardsen 
Rektor 

Kontaktinfo

Hans Kristian Edvardsen
Rektor
E-post
Telefon 48 19 24 34