Kulturskolen

- En kilde til mangfold og begeistring -

Kulturtilbud

Kulturskolen i Brønnøy består av to seksjoner; en for musikk og en for kunst.

Kulturskolen i Brønnøy er et kulturtilbud til barn og unge hvor musikkseksjonen i hovedsak er et fritidstilbud, mens kunstseksjonen gir mange av sine tilbud til grunnskolen gjennom DKS.

Kulturskolens idé er å gi tilbud som er tilpasset hver elevs interesse, ambisjon og evne. Gjennom dyktige pedagoger med stor erfaring, gir vi den enkelte elev opplæring innen sitt valgte kulturområde gjennom samhandling i grupper og ved undervisning av enkeltelever.

Undervisningen

Undervisningen foregår dels på skolene og dels i egne lokaler. Vårt mål er å gi hver elev muligheten til å ha glede av deltakelse innen de kulturtilbud som velges uansett om målet er å bli profesjonell utøver eller å ha et meningsfylt fritidstilbud.

Kulturskolen i Brønnøy tar mål av seg til å bli en stimulerende og vesentlig del av barn og unges oppvekst.

Alle tilbud kulturskolen tilbyr gjelder i prinsippet for begge kommuner, men det må være mange nok påmeldte til at tilbudet kan opprettes

Kulturskolen selger også kulturskoletjenester til Sømna og Vega kommuner.

Hva tilbyr vi?

Kulturskoletilbud

 

 

Kontaktinfo

Hans Kristian Edvardsen
Rektor
E-post
Telefon 75 01 22 89
Mobil 481 92 434