Organisasjon

Brønnøy kommune er organisert i 8 ulike virksomhetsområder, der rådmannen er øverste leder. 

Mer informasjon om alle virksomhetsområdene vil komme i januar/februar.

Oppvekst