Digitalisering og IKT

Digitalisering og IKT avdelingen har ansvar for alt av:

 • IT utstyr
 • Nettverk
 • Telefoni system
 • Printløsning
 • AV utstyr
 • Fagprogram/applikasjoner (96 for hele øyriket) som brukes av ansatte i hele kommunen (pluss PPT og Brønnøy havn)

I tillegg deltar IT avdelingen i digitaliseringsprosjekter ute på virksomhetsområdene med vår faglige IT kompetanse.

IT leder er med i kommunes sin ledergruppe og skal blant annet bidra til at alle virksomhetsområder integreres inn i et helhetlig system med digitaliseringsstragien. 

Driftsavtale 

Kommunen har en driftsavtale med EVRY så det er EVRY som drifter nettverk, servere, databaser, klienter, utskriftsløsning, Ephorte, Agresso, epost, AD og de fleste applikasjoner som brukes. De fleste serverene står fysisk sikret hos EVRY. 

EVRY har også ansvaret for:

 • Brukerstøtte
  • Ta imot henvendelser på tlf og epost
  • Åpent 8-16 hverdager
  • 24/7 hjelp på kritiske applikasjoner på legesenteret
 • Bestilling av utstyr
 • Oppgradering av fagapplikasjoner
 • Konsulent bistand
 • Utarbeide tilbud ved endringsforespørsler
 • Lisensiering
 • Implementere endringer
 • Overvåking av systemer
 • Backup løsning
 • Rapportering
 • Ha en proaktiv tilnærming i samarbeidet med oss

Samarbeid mellom EVRY og lokal IT

Tett samarbeid med leverandør på drift og videreutvikling er nødvendig og et av suksesskriteriene for at det i det hele tatt skal være mulig å sikre stabile IT systemer og gi ansatte tilstrekkelig brukerstøtte.

Avtalen gir klare føringer på hvilke nøkkelressurser, representanter og eskaleringsveier som må være tilstede hos kommunen for at man skal kunne oppnå effektiv samhandling. IT avdelingen har endringsansvarlig, problem ansvarlig, hendelsesansvarlig og sikkerhetsansvarlig.

 

Digitaliseringsstrategi og pågående prosjekter

Brønnøy kommune har en digitaliseringsstrategi  som ble vedtatt av kommunestyret i mars 2014. IT avdelingen jobber kontinuerlig med nå alle målene som er satt i Digitaliseringsstrategien. 

 

IT prosjekter

Kontaktinfo

Hilde Therese Lauvset Rafaelsen
IT sjef
E-post
Mobil 481 84 216

Åpningstider

Hverdager 8-16

Trenger du IT hjelp?

TLF 23 26 13 58

ithjelp@evry.com