Om Brønnøy

Et godt sted å leve og bo. Et godt sted å arbeide og besøke. Brønnøy er mulighetens kommune.

Midt i leia

Brønnøy ligger midt i leia. Langs vår riksvei nr. 1 – ”veien mot nord”; det som har gitt landet vårt navn. I begynnelsen var stedet – et sund og ei øy. Her var en kilde eller ti, der sjøfarende kunne finne ferskvann. Brønnøy har, som skriftlig navn, eksistert i nesten 900 år. Da som kirkested, prestegård, og et samlende begrep for et større område. Siden 1837 har Brønnøy også vært navnet på kommunen. Men, 1000 år før det: Ved et av verdens mest berømte og spesielle fjell, Torghatten, lå Torgar. Et mektig høvdingsete ved samlingen av Norge, rundt år 900. Torgar var et av de første beskrevne stedene i Norges historie.  

Midt i Norge

Brønnøy ligger midt i Norge. Brønnøy er en møteplass - mellom nord og sør, mellom øst og vest. I retning nord – sør har vi Kystriksveien – nasjonal turistvei. I retning vest – øst har vi Tosenveien / Sagavegen, som fører oss over til E6 og Sverige.  I alle år, siden 1893, har vi hatt anløp av Hurtigruta – verdens vakreste sjøreise. Fra 1936 ble det daglige seilinger hver vei; dvs. to anløp pr. døgn i Brønnøysund. Siden 1968 har vi hatt flyplass, som er videreutviklet til å bli en av landets mest brukte lufthavner. Herunder oljebase, ambulanse fly og helikopter. Her er lokalisert et av verdens ledende dataregister, Brønnøysundregistrene, med rundt 550 ansatte. Brønnøysund har hovedkontor for Torghatten ASA, et av landets største transportkonsern, med en årlig omsetning på ca. 9,3 mrd. kr., ca. 7000 ansatte og 70 mill. reisende. Brønnøy er en kommune i vekst.

Mangfoldig

Brønnøy er mangfoldig. Vi har en mangfoldig natur – Nordland har 9 landskapsregioner og i Brønnøy møtes 6 av disse. Brønnøy har et mangfoldig arbeidsliv – fra landbruk til havbruk, fra handel og service til et verdensledende dataregister, fra skogbruk til et gigantisk trafikkselskap, fra et felles kraftselskap til ambisjonen om Norges vakreste gruve (Brønnøy Kalk), fra oljebase til ... Brønnøy har også et mangfoldig kulturliv – fra sangkor til sjakklubb, fra skytterlag til besøkstjeneste, fra danseklubb til menighet, fra fagforening til idrettslag, fra ...

Meningsfylt

Brønnøy kommune er en del av det unike oppdraget. Vi skal bidra til velferdstjenester for folk flest. Brønnøy kommune skal bidra til samfunnsbygging og forvalte fellesskapets ressurser. Vi skal sikre demokrati, dialog og deltakelse, med innbyggernes rettigheter og plikter. Brønnøy har ulike arbeidslag som løser det meningsfylte oppdraget – i barnehager og skoler, på sjukehjem og helsesenter, i teknisk sektor og i administrasjon, osv. Vi er også rundt 650 ansatte – fra renholder til lege, fra lærer til ingeniør, fra kommunedirektør til førskolelærer, fra hjelpepleier til ... 

Fakta

  • Areal: 2.000 km2, med land og sjø
  • Innbyggere: snart 8.000 (og vi har plass til flere!)
  • Kommune- og regionsenteret: Brønnøysund – der 5.000 bor
  • Kommunenummer: 1813
  • Organisasjonsnummer: 964983291
  • Bankkontonummer: 45340500117
  • Ordfører: Siv Therese Aglen
  • Varaordfører: Mads Lund Nielsen
  • Kommunedirektør: Frank G. Nilssen

Kontaktinfo

Brønnøy kommune
E-post
Telefon 75 01 20 00

Adresse

Sivert Nielsens gt. 24
8905 Brønnøysund

Åpningstider

Servicekontoret

Sommer 08.00 til 15.00

Vinter 08.00 til 16.00

Sentralbordet er åpent mellom 10.00 og 14.00

Kart