KORONAVIRUSET

Generelle koronaspørsmål: Tlf.: 48 21 61 35
Har du testet positivt på selvtest: Tlf.: 47 76 49 09
Vaksinetelefon: Tlf.: 91 51 26 94 (Dette nummeret skal kun brukes i forbindelse med spørsmål om vaksinering)

Aktuelt

  • 26.11.2021 BRØNNØY KOMMUNE NÆRINGSPRIS FOR 2021
    Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrift eller organisasjoner som har bidratt til å skape- eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.
  • 25.11.2021 Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland
    Søker: Helgeland Miljøfisk AS Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland Søker: Helgeland Miljøfisk AS Søknaden gjelder: Landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret Søkt...
  • 18.11.2021 Ubemannet vaksinetelefon
    Vaksinetelefonen er ubemannet 18.11.21 og 19.11.21.

Hva skjer i Brønnøy

Ingen planlagte hendelser