Vaksinebestilling - korona

Aktuelt

  • 21.11.2022 Korona vaksine
    Det er mulig å booke timer for koronavaksine på remin.no på følgende dager: 6. desember 2022, 7. desember 2022, 11. januar 2023
  • 17.11.2022 Du kan nå melde fra til barnevernet (bekymringsmelding) digitalt
    Du kan nå enten som offentlig ansatt eller privatperson melde fra til barnevernet digitalt (bekymringsmelding) Her kan du se skjema for offentlig melder Her kan du se skjema for privat melder For...
  • 31.10.2022 Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2023
    Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2023. Tilskuddet kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Målet med...

Hva skjer i Brønnøy

Ingen planlagte hendelser