KORONAVIRUSET

Her finner du all informasjon om korona.

Aktuelt

  • 20.09.2021 Søk om regionalt miljøtilskudd i jordbruket - Søknadsfrist 15.oktober
    Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være...
  • 08.09.2021 Pårørendeskolen
    Hukommelsesteamet i Brønnøy starter kurs for pårørende med demens 05.10.2021 på Brønnøysund Helse- og omsorgssenter, i kantina i 1. etg. Påmeldingsfrist er satt til 28.09.2021.
  • 07.09.2021 Influensavaksinering
    Brønnøy kommune starter med sesonginfluensavaksinering 2021/22 til risikogrupper i uke 42 og uke 44. Det vil komme nærmere annonsering om datoer for dette.

Hva skjer i Brønnøy

Ingen planlagte hendelser