VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Aktuelt

  • 17.04.2024 Teams link til formannskapets møte 24.04.24
    Her kan du delta på formannskapsmøtet via teams. Husk å slå av lyd og bilde. Personer som forstyrer møtet blir kastet ut fra teams.
  • 09.04.2024 Bli støttekontakt
    Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt. Støttekontakten kan komme på besøk hjemme, være med på...
  • 21.03.2024 Oppdatert informasjon angående sti og atkomst gjennom Torghatten-hullet
    Ny trapp skal bygges i Torghatten-hullet, noe som medfører stenging for gjennomgang fra begge sidene av hullet. Sluttdatoen må utsettes noe, fra foreløpig sluttdato 22.mars til ny sluttdato 22...

Hva skjer i Brønnøy

Ingen planlagte hendelser