Vaksinebestilling - korona

Aktuelt

  • 16.01.2023 Oppstart anleggsarbeider Torghatten
    Fysisk oppstart finner sted mandag 16.01.23. Aktiviteter fra dd til 10.februar Gravearbeider i fylkesvegen mellom ny rasteplass og rundkjøring ved Torghatten Camping. Kjøreadkomst til eiendommene...
  • 21.12.2022 Korona vaksine
    Det er nå mulig å bestille tid for korona vaksine på remin.no: 08.02.2023 22.02.2023 15.02.2023 12.04.2023 10.05.2023 07.06.2023
  • 14.12.2022 Detaljregulering Galtneset
    Detaljregulering for Galtneset er lagt ut for offentlig ettersyn.

Hva skjer i Brønnøy

Ingen planlagte hendelser