Viktig Info ang. uavklart smittesituasjon

Kommunen setter ekstraordinært møte i kommunestyret ang. uavklart smittesituasjon kommunen.

I forbindelse med at vi har en uavklart smittesituasjon i kommunen vil kommunestyret ha et møte kl. 13.00 for å se på lokale tiltak.

Det som allerede er gjort midlertidig er at Rådhuset er stengt og ansatte er satt på hjemmekontor. Telefonen er åpent som vanlig.

Koronatelefonen har utvidet åpningstid på nummer: 48216135

Nordhus skole og Toftsundet barnehage er inntil videre stengt.

Alle kommunale bygg er stengt for all aktivitet inntil videre.

Brønnøy sykehjem, Hestvadet og Velfjord omsorgssenter er stengt for besøk inntil videre.

Ny informasjon vil kommet etter kommunestyremøtet.

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 773 000 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   
 

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

På grunn av få innkommende søknader er søknadsfristen for 2021 utvidet til 15.mai.

Mer info finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.

Tirsdag 30. mars :  08:00 – 15:30       (Sentralbord  08:30 – 12:00) 
Onsdag 31. mars :  08:00 – 12:00      (Sentralbord  08:30 – 11:30)
Fra Skjærtorsdag t.o.m  2. Påskedag :  Stengt

Kun legevakt disse dager for øyeblikkelig hjelp. Ved akutt hjelp ring 116 117
Ved fare for liv benytt 113

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 716 956 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   

Det er en positiv utvikling i antall passasjerer på ferjesambandet Brønnøysund – Sauren. Nå ber fylkesrådet om fylkestingets støtte til å videreføre tilbudet.

Kommunestyret i Brønnøy sa opp Helge Thorsen som rådmann 30. oktober 2020. Kommunestyret besluttet også 3. november 2020 at Thorsen skulle fratre stillingen i oppsigelsestiden. Thorsen saksøkte kommunen i stevning av 25. november 2020, og kommunen innga tilsvar 8. januar 2021. 

Vi ønsker å presisere at de samme anbefalingene gjelder for besøk inn i sykehjem og omsorgsboliger som for den øvrige befolkningen.

Vi har 2 ledige stillinger som teknisk arkitekt/systemadministrator og 1 ledig midlertidig stilling som IKT-medarbeider/hendelsesansvarlig.

Brønnøy kommune ved avdeling for digitalisering og IKT søker deg som vil være lærling i IKT-servicefaget med oppstart høsten 2021.