Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid".

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

 

Brønnøy kommune har fått økt tildeling av vaksinedoser: i inneværende uke setter vi 750 doser og i uke 31 skal det settes 624 doser. Dette har ført til et stort arbeidspress på vårt personale som setter opp timer og vi ber om forståelse for at vaksinetelefonen til tider kan være ubetjent. Vaksinering vil fortsette på onsdager på Samfunnshuset og vi minner om munnbindpåbud og ber om at publikum møter presist. Tilgang på vaksine vil bestemme om vi må utvide til å vaksinere flere dager i uka. Brønnøy kommune vaksinerer nå prioriteringsgruppe 10 og vi har begynt å varsle prioriteringsgruppe 11.

Brønnøy kommune har i perioden avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.

Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Du må overholde søknadsfristen, meldeplikten og sørge for god dokumentasjon av klimaskaden for å ha rett til erstatning. Mer om ordningen finner du her.

Informasjon om tilbudene finner du her (PDF, 619 kB)

Påmelding til Newtonrommet er stengt pga. kapasiteten er fylt.

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

3.mai inviterer Bodø kommune til gratis webinar for nybegynnere som vil lære å dyrke sine egne grønnsaker.

Kursinfo og påmelding finner du her:

 

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 773 000 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   
 

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

På grunn av få innkommende søknader er søknadsfristen for 2021 utvidet til 15.mai.

Mer info finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.