Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Brønnøy kommunes sentralbord, samt Servicekontoret åpner igjen.
Fra i dag fredag 12. august åpner kommunens sentralbord 750 12 000 i telefontiden 10-14 som tidligere.

Servicekontoret på rådhuset åpner for besøkende igjen i samme tidsrom.

12-18 september 2022 går Folkehelse uka av stabelen, og Brønnøy kommune ønsker å invitere ALLE lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innbyggere, eldre og unge til å bidra i markeringen. 

Arctic Race of Norway (ARN) i 2022-utgaven starter i Mo i Rana 11. august.  2. etappen går fra Mosjøen med målgang i Brønnøysund kl. 1530. fredag den 12. august.

 

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd i september 2022 på om lag 1 450 mill. kroner. 

Du kan lese mer om utbetalingen hos landbruksdirektoratet her.

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Nye satser er 2500 kroner per dekar og 38 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til 2500 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1.juli 2022. Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord blir oppdatert med de nye satsene.

Søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket ikke er påbegynt:

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1.juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på et omsøkte arealet ikke er påbegynt. 

Søk tilskudd til drenering av jordbruksjord her.

Vi har nå åpnet for søknader på leie av kommunale bygg.

Søknadsfrist er 07.08.2022

Aksel, Alvilde og Aleksander er Brønnøys endringsagenter i sommer!

Det er satt av tid til koronavaksinering:

 

29. juni 2022

6. juli 2022

10. august 2022

7. september 2022

Det kan bookes timer på remin.no

Har du spørsmål om koronavaksine ring eller send sms på vaksinetelefon 91512694. Denne blir sjekket tirsdager kl 10-12 og onsdager kl 10-12. Du vil bli kontaktet nærmere, etter beskjed er lest.

Les ellers anbefalinger fra fhi.no om koronavaksine se lenker som ligger ute allerede på hjemmesiden til Brønnøy kommune.

Presisering av Informasjon fra fhi datert  290622 angående;

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli 22)
  • Personer 65-74 år oppstart 1. september 22
  • Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Vaksinetime bookes i hovedsak på remin.no, da det er begrenset kapasitet på vaksinetelefonen.

Dersom noe er uklart, kan vaksinetelefon kontaktes tirsdager og onsdager kl 10-12

 

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

De som har behov for kontakt, henvender seg til Helgeland krisesenter i Mosjøen tlf 75 17 36 99 i dette tidsrommet. De ivaretar både samtaler per telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud.

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 vil ikke være ferdig før i slutten av juni. Årsaken er at vi venter på Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og avklaringer fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2021. Justeringer av 2022 finner du her.