Jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i planteproduksjon, som det ikke er mulig å sikre seg mot. Du må overholde søknadsfristen, meldeplikten og sørge for god dokumentasjon av klimaskaden for å ha rett til erstatning. Mer om ordningen finner du her.

Informasjon om tilbudene finner du her (PDF, 619 kB)

Påmelding til Newtonrommet er stengt pga. kapasiteten er fylt.

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet. 

3.mai inviterer Bodø kommune til gratis webinar for nybegynnere som vil lære å dyrke sine egne grønnsaker.

Kursinfo og påmelding finner du her:

 

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 773 000 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   
 

Formålet med SMIL-midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som er forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger.

På grunn av få innkommende søknader er søknadsfristen for 2021 utvidet til 15.mai.

Mer info finnes på Landbruksdirektoratets hjemmeside samt kommunens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du her.

Tirsdag 30. mars :  08:00 – 15:30       (Sentralbord  08:30 – 12:00) 
Onsdag 31. mars :  08:00 – 12:00      (Sentralbord  08:30 – 11:30)
Fra Skjærtorsdag t.o.m  2. Påskedag :  Stengt

Kun legevakt disse dager for øyeblikkelig hjelp. Ved akutt hjelp ring 116 117
Ved fare for liv benytt 113