Pressemelding testing

Teststasjonen Covid-19 holder åpent ut april 0900 – 1000 alle hverdager.

PCR tester tas kun mandag, tirsdag og onsdag.

Etter dette stenges teststasjonen ved Brønnøy Hovedbrannstasjon ved flyplassen.

Ved behov for testing for Covid-19  fra og med 2. mai,

skal det tas kontakt på telefon 97084115 på dagtid ukedager.

Kommuneoverlegen i Brønnøy

Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få avlingssvikt. 

Et av vilkårene for å kunne motta erstatning for avlingssvikt er at foretaket uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Ta kontakt med solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no for rapportering om eventuelle skader.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
 

Forslag til reguleringsplan ligger til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du her.

Brønnøy Formannskap vedtok i dag å utsette planene med at åpningstider for SFO skulle følge skoleåret.

Brønnøy kommune vil derfor ha SFO-tilbud som i fjor.

Unntaket er som tidligere år at SFO har feriestengt i ukene 27-28-29 også i 2022.

Foresatte med konkrete behov, og som har søkt, og fått innvilget sin søknad,

har derfor SFO-plass også i denne perioden.

På grunn av pålagt kurs i akuttmedisin vil leger og helsepersonell være på kurs denne uka. Sentralbordet og skranke vil ha redusert bemanning i perioden onsdag 4. mai- fredag 6. mai.

Ved behov for timebestilling eller resepter vennligst benytt SMS eller Helse Norge.

Hvis det haster og du trenger legehjelp benytt vår telefon  970 84 115

Grunnet skredsikringsarbeider i turistattraksjonen Torghatten blir stisystemet stengt for besøkende i en uke fra tirsdag 19. april til fredag 22. april 2022.

Problemer i utgående postgang

Minner om fristen for hovedopptak for SFO 2. mai.

 

I forbindelse med Europas pågående flyktningkrise og regjeringens ambisjoner om mottak og bosetting av flyktninger i Norge, vil det kunne være sannsynlig at Brønnøy kommune, i likhet med øvrige kommuner i Norge, vil ha målsetninger om å bosette et større antall flyktninger i Brønnøy i tiden fremover.

I denne forbindelse ønsker Brønnøy kommune å få en oversikt over potensielle utleiere og utleieobjekter som kan være aktuelt for et slikt formål i Brønnøy. Det vil sannsynligvis kunne bli behov for innleie av både eneboliger og leiligheter.

Grunnet skredsikringsarbeider i turistattraksjonen Torghatten blir stisystemet stengt for besøkende i to uker fra mandag 28. mars til fredag 8. april 2022

20. april 2022  Timebestilling i remin mulig fra kl 0900

11.mai 2022 Timebestilling i remin mulig fra kl 0900

8. juni 2022 Timebestilling i remin mulig fra kl 0900

https://timebestilling.remin.no/bronnoy