Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid".

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

 

Formannskapet behandlet i sitt møte 30. november forslag til budsjett og økonomiplan. 

Innbyggere som har fått innvilget mobile trygghetsalarmer av typen Trigger Four (Safemate), har i disse dager fått inndratt ekstrautstyret: armbånd. Det er viktig å presisere at alarmen med primærutstyr som er utlevert, fortsatt fungerer som det skal.

Ved spørsmål om trygghetsalarmer kontakt: Synne Mari Trælnes – Konsulent i velferdsteknologi.

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2022. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddet kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Brønnøy kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrift eller organisasjoner som har bidratt til å skape- eller skaffe nye varige arbeidsplasser i kommunen.

Søker: Helgeland Miljøfisk AS

Søknad akvakultur i Brønnøy kommune i Nordland
Søker: Helgeland Miljøfisk AS
Søknaden gjelder: Landbasert matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret
Søkt størrelse: 26 000 tonn MTB
Lokalitet: Toftøya
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º27,091` Ø 12º06,587`

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 31.12.2021.

Søknad

Vaksinetelefonen er ubemannet 18.11.21 og 19.11.21.

Helsestasjonen anbefaler pr tiden pga høy smitte, munnbind på konsultasjoner, og at nærkontakter til Covid 19 smittede, ikke møter på helsestasjonen før det har gått en uke.

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport.

Eksempler på kulturarrangement er julekonsert i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamp og lignende. 350 000 kr skal fordeles etter først-til-mølla-prinsippet, og det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd som står bak engangsordningen. 

Søknadsskjema

Gratulerer til de kommunale barnehagene og Fjellsøya barnehage som er sertifisert som helsefremmende barnehager.

Godt jobba!

Mandag 1. november blir det et kveldsmøte på Klakkskjæret hvor vi tar opp utfordringer mange gårdbrukere kjenner på.

Møte er et samarbeide mellom Norsk landbruksrådgivning, Sømna bondelag og landbrukskontoret.

 

Fra Norsk landbruksrådgivning kommer Vidar Aastrøm som også spanderer Pizza på oss.

I tillegg vil Stig Arne Bjørnseth dele noen tanker og erfaringer.

 

Velkommen J

 

Med vennlig hilsen

Nils Nyborg
Jordbrukssjef
Enhet landbruk