Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Farevarsel til gårdeiere - takras

Brønnøy kommune oppfordrer gårdeiere til å gjøre tiltak.

Med bakgrunn i senere tids snøfall vil det de neste dagene bli foreta noe ekstra rydding av snø langs kommunale veier.

Det må påregnes at snø kan brøytes/freses inn i hager og innkjørsler. Arbeidene vil foregå på dag og kveld og en del støy må påregnes.

Vi minner om at kommunens brøyting/fresing av snø inn på privat eiendom ligger som hovedregel innenfor det naboer til offentlig veg må tåle med bakgrunn i grannelovas § 2.

Se for øvrig retningslinjer for strøing og brøyting på våre hjemmesider.

https://www.bronnoy.kommune.no/tjenester/teknisk-bolig-og-eiendom/vei-og-trafikk/retningslinjer-for-stroing-og-broyting/

 

Dette til orientering.

Teknisk sjef

Store snømengder

Brønnøy kommune bruker alle tilgjengelige ressurser

 

Som de aller fleste har fått med seg har det falt svært store snømengder i går kveld og i natt.

Det betyr at det er stort behov for snørydding i hele kommunen.

Teknisk etat melder at alt tilgjengelig mannskap og materiell er satt inn for å fjerne snø.

Dette arbeidet startet i natt og pågår fortsatt.

Ryddingen foregår i prioritert rekkefølge med fokus på utrykning for nødetater, pleie- og omsorgstjenester, offentlig transport og kommunale veier.

Det er som sagt svært store snømengder som har falt de siste timene.

Våre mannskaper følger de prioriteringer som er gitt og ber om forståelse hos innbyggere og trafikanter at dette kan ta litt tid.

 

------

Stig Arve Høyvik

Kommunikasjonskonsulent

Tlf 90924415

I år der det kommune- og fylkestingsvalg og i den forbindelse har vi bestandig behov for personer som sitter i stemmestyret valgdagen.

Tjenestekontoret flyttet til Rådhuset, har nå besøksadresse Sivert Nielsens gt. 24