Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Det er mulig å booke timer for koronavaksine på remin.no på følgende dager:

 

6. desember 2022, 7. desember 2022, 11. januar 2023

 

 

 

Tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge" er nå kunngjort for 2023. Tilskuddet kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Brønnøy kommune ønsker forslag på kandidater til kulturpris og næringspris.

 

20 oktober er refleksdagen. Vær et godt forbilde, bruk refleks. Les mer her

Som en del av klimasatsingen har Brønnøy kommune som målsetning å skifte ut fossile tjenestebiler med elektriske kjøretøy.

Brønnøysund

Dag: Onsdag 191022

Tid : kl 0900-1400

Sted: Helse- og omsorgssentret  1 etg.

Velfjord

Dag : Mandag 311022

Tid: kl 1000-1200

Sted: Omsorgssentret Hommelstø

Brønnøysund

Dag: Tirsdag 081122

Tid : kl 0900-1400

Sted: Helse- og omsorgssentret  1 etg.

 

les mer om influensavaksine til risikogrupper her

Podcast om energiøkonomisering i Brønnøy kommune

Les energirapporten fra EnergiAktuelt AS

EnergiRapporten2227 (PDF, 841 kB)

Er du i en vanskelig situasjon, og føler deg alene? Trenger du et trygt, lite fellesskap hvor du kan prate fortrolig med andre som er «i samme båt»?

https://www.youtube.com/watch?v=fCS-eVrNVkg&t=2s  Selvhjelp Norge har utarbeidet faste rammer og prinsipper for at gruppene skal fungere på en trygg og god måte.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø på selvorganiserte selvhjelpsgrupper som jobber på oppdrag av Helsedirektoratet. Les mer om oss her www.selvhjelp.no

Det kommer snart informasjon om kurs i opprettelse av selvhjelpsgrupper for de som er interesserte i det, mer info kommer.