Pressemelding testing

Teststasjonen Covid-19 holder åpent ut april 0900 – 1000 alle hverdager.

PCR tester tas kun mandag, tirsdag og onsdag.

Etter dette stenges teststasjonen ved Brønnøy Hovedbrannstasjon ved flyplassen.

Ved behov for testing for Covid-19  fra og med 2. mai,

skal det tas kontakt på telefon 97084115 på dagtid ukedager.

Kommuneoverlegen i Brønnøy

Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Hvem kan søke?

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist er 15.april.

Mer om ordningen samt søknadsskjema finner du her.

Her finner du Brønnøy kommunes strategier for bruken av miljøvirkemidlene innenfor landbruket i Brønnøy. (2019-2022)

Alle skoler og barnehager vil få utlevert disse iht antall barn og aldersgrupper.

Jod tablettene blir delt ut til foreldre fra skoler / barnehager. Elever i videregående skole under 18 år får utlevert tablettene på skolen for oppbevaring hjemme

Personer under 18 år som ikke går på skole eller i barnehage og gravide / ammende bes kontakte legesenteret på hverdager telefon; 97084115

Aldersgruppen 18 år til 40 år; vil komme videre informasjon når vi har fått ny forsendelse av Jod tabletter

Kurset går over to kurskvelder på teams, og er gratis.

Se informasjon og påmelding her.

Helsedirektoratet har bedt landets kommuner gjennomgå jod-beredskapen for barn under 18 år, gravide og ammende.

Brønnøy kommune har nå gått gjennom denne beredskapen og har i den forbindelse bestilt nye JOD-tabletter som vil bli fordelt til skoler og barnehager når tablettene ankommer.

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Søknadsfrist er 15.mars. Informasjon og søknadsskjema finner du her.

Ta kontakt med kommunen om det skulle være noen spørsmål. 

Brønnøy kommune ved avdeling for digitalisering og IKT søker deg som vil bli lærling i IT – driftsfaget med oppstart høsten 2022.

Det blir lagt ut drop- in timer for vaksinering førstkommende onsdag 16.02.22.

Her er oversikt over de gjeldene overordnede råd.

Vi er inne i en tid da mange blir smittet av covid-19, og det er et betydelig økende fravær blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Nå er det mulig å sende inn byggesøknad uten ansvarsrett digitalt