Viktig Info ang. uavklart smittesituasjon

Kommunen setter ekstraordinært møte i kommunestyret ang. uavklart smittesituasjon kommunen.

I forbindelse med at vi har en uavklart smittesituasjon i kommunen vil kommunestyret ha et møte kl. 13.00 for å se på lokale tiltak.

Det som allerede er gjort midlertidig er at Rådhuset er stengt og ansatte er satt på hjemmekontor. Telefonen er åpent som vanlig.

Koronatelefonen har utvidet åpningstid på nummer: 48216135

Nordhus skole og Toftsundet barnehage er inntil videre stengt.

Alle kommunale bygg er stengt for all aktivitet inntil videre.

Brønnøy sykehjem, Hestvadet og Velfjord omsorgssenter er stengt for besøk inntil videre.

Ny informasjon vil kommet etter kommunestyremøtet.

På grunn av koronasituasjonen blir vaksineringen flyttet fra onsdag til fredag denne uka. I tillegg bytter vi vaksinasjonssted til Samfunnshuset for å kunne ivareta smittevernhensyn.

På grunn av Korona situasjonen vil kommunens arbeid med å bytte ut gamle trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer forsinkes. Vi regner med å være ferdig i løpet av mai 2021.
Grunnen til utskiftningen av  alarmer er at gammel teknologi etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning. De nye alarmene vil også kunne tilby bedre løsninger og driftsikkerhet.

Det er kommunens personell som gjør dette arbeidet og vi vil gi god opplæring når vi kommer ut med den nye alarmen.  Vi ringer deg og avtaler tidspunkt for montering og vi vil identifisere oss ved ankomst.

Er du i en vanskelig situasjon og trenger hjelp?

Sør-Helgeland krisesenter er åpent som normalt og tilgjengelig hele døgnet på telefon 750 21 711.

I den aktuelle saken med smittet påvist 110321 har vi fått beskjed at coronaviruset ikke er mutert.

Teststasjonen for covid 19 Brønnøy ligger fra 13.mars ved Brannstasjon Brønnøysund, Flyplassveien 3. Teststasjonen ved ROP tjenesten vil også være åpent søndag og mandag i tillegg til ny teststasjon. dette for å få gjennomført mest mulige tester disse dagene. Stasjonen flyttes hit for å bedre personalets arbeidsforhold og testingen vil skje innendørs med tilrettelagt gjennomkjøring gjennom bygget.

Åpent fredag 12. mars utover ettermiddagen så lenge det er pågang av innbyggere som har behov for testing.

Det er 6 personer som har testet positivt i tilknytning til dette aktuelle utbruddet. Disse er satt i isolasjon

Brønnøy kommunestyre ble i dag hasteinnkalt til møte.

Bakgrunnen er en uoversiktlig smittesituasjon i Brønnøy. En person testet positivt for coronavirus. Svært mange nærkontakter. Smittekilden er her ukjent. Bare i løpet av dagen kom det fire nye tilfeller, slik at smittetallet pr nå er 6 tilfeller denne uken.

Det har gjennom media blitt sådd tvil om vedtaket angående reduksjon av institusjonsplasser er gjort i henhold til kommuneloven når det gjelder forsvarlig utredning.

Legger du ut mat til rådyr og elg? Da må du tenke deg godt om. 
 
Det er nemlig forbudt å fôre de ville dyrene.