Barneverntjenesten søker - støttekontakter, besøkshjem og hybelfamilier

Har du en hybel som du ønsker å leie ut? Ønsker du være en ressurs for ungdom i kommunen som er på vei ut i voksenlivet?

Vi har flere barn som har et stort behov for et besøkshjem.

Barneverntjenesten søker støttekontakter!

Det er satt av tid til koronavaksinering:

 

29. juni 2022

6. juli 2022

10. august 2022

7. september 2022

Det kan bookes timer på remin.no

Har du spørsmål om koronavaksine ring eller send sms på vaksinetelefon 91512694. Denne blir sjekket tirsdager kl 10-12 og onsdager kl 10-12. Du vil bli kontaktet nærmere, etter beskjed er lest.

Les ellers anbefalinger fra fhi.no om koronavaksine se lenker som ligger ute allerede på hjemmesiden til Brønnøy kommune.

Presisering av Informasjon fra fhi datert  290622 angående;

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1.juli 22)
  • Personer 65-74 år oppstart 1. september 22
  • Personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1.september)

Vaksinetime bookes i hovedsak på remin.no, da det er begrenset kapasitet på vaksinetelefonen.

Dersom noe er uklart, kan vaksinetelefon kontaktes tirsdager og onsdager kl 10-12

 

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

De som har behov for kontakt, henvender seg til Helgeland krisesenter i Mosjøen tlf 75 17 36 99 i dette tidsrommet. De ivaretar både samtaler per telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud.

Forskriften og veiledningsheftet for miljøtilskudd søknadsomgangen 2022 vil ikke være ferdig før i slutten av juni. Årsaken er at vi venter på Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør, og avklaringer fra Landbruksdirektoratet. I mellomtida ber vi foretakene, med noen justeringer som er nevnt under, om å forholde seg til vilkårene som gjaldt i 2021. Justeringer av 2022 finner du her.

 

 

Da vil vi snakke med deg!!

Vi ønsker å snakke med deg som har mottatt eller betalt penger til kommunen. Har du for eksempel betalt kommunale avgifter, eiendomsskatt eller andre ting til kommunen, eller søkt om å få reduksjon i regninger fra barnehage eller SFO? Hvordan opplevde du dine møter med kommunen? Hva var enkelt og hva var unødvendig komplisert? Og ikke minst, hva kunne blitt gjort annerledes? 

Vi minner om at du må varsle kommunen så snart som mulig hvis du ser at du kan få avlingssvikt. 

Et av vilkårene for å kunne motta erstatning for avlingssvikt er at foretaket uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå.

Ta kontakt med solfrid.sivertsen@bronnoy.kommune.no for rapportering om eventuelle skader.

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside.
 

Forslag til reguleringsplan ligger til offentlig ettersyn. Dokumentene finner du her.

Brønnøy Formannskap vedtok i dag å utsette planene med at åpningstider for SFO skulle følge skoleåret.

Brønnøy kommune vil derfor ha SFO-tilbud som i fjor.

Unntaket er som tidligere år at SFO har feriestengt i ukene 27-28-29 også i 2022.

Foresatte med konkrete behov, og som har søkt, og fått innvilget sin søknad,

har derfor SFO-plass også i denne perioden.

På grunn av pålagt kurs i akuttmedisin vil leger og helsepersonell være på kurs denne uka. Sentralbordet og skranke vil ha redusert bemanning i perioden onsdag 4. mai- fredag 6. mai.

Ved behov for timebestilling eller resepter vennligst benytt SMS eller Helse Norge.

Hvis det haster og du trenger legehjelp benytt vår telefon  970 84 115

Teststasjonen Covid-19 holder åpent ut april 0900 – 1000 alle hverdager.

PCR tester tas kun mandag, tirsdag og onsdag.

Etter dette stenges teststasjonen ved Brønnøy Hovedbrannstasjon ved flyplassen.

Ved behov for testing for Covid-19  fra og med 2. mai,

skal det tas kontakt på telefon 97084115 på dagtid ukedager.

Kommuneoverlegen i Brønnøy

Grunnet skredsikringsarbeider i turistattraksjonen Torghatten blir stisystemet stengt for besøkende i en uke fra tirsdag 19. april til fredag 22. april 2022.