Ønsker du å bidra til å gjøre offentlige tjenester bedre?

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid".

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” og "gratis kjernetid" før eller som har rett på det.

 

Tirsdag 30. mars :  08:00 – 15:30       (Sentralbord  08:30 – 12:00) 
Onsdag 31. mars :  08:00 – 12:00      (Sentralbord  08:30 – 11:30)
Fra Skjærtorsdag t.o.m  2. Påskedag :  Stengt

Kun legevakt disse dager for øyeblikkelig hjelp. Ved akutt hjelp ring 116 117
Ved fare for liv benytt 113

Brønnøy kommune har fått i oppgave fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å fordele 716 956 kroner i kompensasjonsmidler til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.   

Det er en positiv utvikling i antall passasjerer på ferjesambandet Brønnøysund – Sauren. Nå ber fylkesrådet om fylkestingets støtte til å videreføre tilbudet.

Kommunestyret i Brønnøy sa opp Helge Thorsen som rådmann 30. oktober 2020. Kommunestyret besluttet også 3. november 2020 at Thorsen skulle fratre stillingen i oppsigelsestiden. Thorsen saksøkte kommunen i stevning av 25. november 2020, og kommunen innga tilsvar 8. januar 2021. 

Vi ønsker å presisere at de samme anbefalingene gjelder for besøk inn i sykehjem og omsorgsboliger som for den øvrige befolkningen.

Vi har 2 ledige stillinger som teknisk arkitekt/systemadministrator og 1 ledig midlertidig stilling som IKT-medarbeider/hendelsesansvarlig.

Brønnøy kommune ved avdeling for digitalisering og IKT søker deg som vil være lærling i IKT-servicefaget med oppstart høsten 2021.

På grunn av koronasituasjonen blir vaksineringen flyttet fra onsdag til fredag denne uka. I tillegg bytter vi vaksinasjonssted til Samfunnshuset for å kunne ivareta smittevernhensyn.

På grunn av Korona situasjonen vil kommunens arbeid med å bytte ut gamle trygghetsalarmer med nye digitale trygghetsalarmer forsinkes. Vi regner med å være ferdig i løpet av mai 2021.
Grunnen til utskiftningen av  alarmer er at gammel teknologi etter hvert fases ut og nye løsninger må installeres som erstatning. De nye alarmene vil også kunne tilby bedre løsninger og driftsikkerhet.

Det er kommunens personell som gjør dette arbeidet og vi vil gi god opplæring når vi kommer ut med den nye alarmen.  Vi ringer deg og avtaler tidspunkt for montering og vi vil identifisere oss ved ankomst.