VAKSINERING I BRØNNØY

Helsestasjonen informerer om vaksiner som tilbys i Brønnøy.  Klikk her for info

Kommunevåpen Brønnøy

Som kommuner flest, så har Brønnøy også et kommunevåpen. Det er et vanlig seilingsmerke, ei seilingsgrind. Det skal symbolisere at vi er en kystkommune. Og kanskje også at Brønnøy kommune ønsker å være en veiviser (foregangskommune) – midt i leia, midt i Norge. Legger ved en nærmere omtale av kommunevåpenet samt forskrifter.