Boplikt og driveplikt

Boplikt

Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom. I Brønnøy kommune følger det av loven at det er boplikt på en eiendom.

Mer informasjon om boplikt finnes på landbruksdirektoratet.no

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven § 8 har eiere av en eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv, eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Her finner du avtale om leie av jord (PDF, 87 kB).

Mer informasjon om driveplikt finnes på landbruksdirektoratet.no.

Kontaktinfo

Odd Reidar Johnsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 75 01 20 82
Mobil 481 13 970