Forskriften om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er nå endret, slik at trebygg kan få ekstra tilskudd.

Tilskuddet er en del av investerings- og bedriftsutviklingsordningen som forvaltes av Innovasjon Norge, og kan gis i tillegg til det ordinære investeringstilskuddet med inntil 20 prosent ekstra av ordinært tilskudd. Det er en øvre grense på 400 000 kroner.

Ved utmåling av tilskuddet skal det skal tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet.

Endringen trådte i kraft 1. januar 2020

Les mer på nettsidene til Landbruks- og matdepartementet.

Denne uken går det ut forespørsel til 50 000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

For søknadsåret 2019 kan bl.a. disse opplysningene etterregistreres til og med 10. januar:

  • Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober
  • Dyr som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

Mer informasjon og innlogging til elektronisk søknad finner du her.

Kommunestyret har 18.12 vedtatt bygging av DMS - Sør-Helgeland Distriktsmedisinske senter i Brønnøysund

Brønnøy kommune  har indeksregulert kommunens gebyrer for plan/oppmåling/byggesak (PDF, 242 kB) i samsvar med lønnsutvikling i kommunal sektor. Gebyrene er justert med 2.3 %. Justerte gebyrer gjelder fra 1. januar 2020 

Leder Plan og utvikling

 

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 legges ut til alminnelig ettersyn ved Rådhuset og på Brønnøy kommunes hjemmeside fra og med onsdag 4.12.19 fram til kommunestyrets møte 18.12.19.

Siden nyttår har det vært jobbet med å se på muligheten for å etablere et biogassanlegg i Sømna. I denne forbindelse ønsker Sømna kommune å invitere gårdbrukere og andre interesserte til informasjonsmøte.

Tidspunkt: Fredag 29.November kl.10.30-13.30.

Sted: Sømna Kro og gjestegård

Invitasjon finner du her.