Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Trollfjell friluftsråd inviterer til friluftsskole i uke 27, fra tirsdag 3. juli til fredag 6. juli 2018 i Brønnøy.
 
Friluftsskolen er et tilbud for barn som skal begynne i 4.-7. klasse til høsten.
 
Påmelding starter 30. april kl. 12.00 på deltaker.no.
 
Les mer her. (PDF, 111 kB)

 

Brønnøy kommune setter opp gratis kino for ungdom mandag 30. april kl. 23. Førstemann til mølla.

Brønnøy planutvalg har i møte 14.3.2018 vedtatt å legge Kommuneplanens arealdel 2018-2029 for Brønnøy kommune, ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker jf. plan- og bygningslovens § 11-14.

Skriftlige uttalelser eller merknader til arealdelen kan sendes til: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller på epost til postmottak@bronnoy.kommune.no.

Frist for uttalelser/merknader er 18. juni 2018.

Plan- og saksdokumentene finner du her.

I år som i fjor samler renovasjonsselskapene i Midt-Norge kreftene for en felles strandryddeaksjon. Små og store hender kan bidra til å rydde strendene i kommunen. Hvis dere rydder, henter renovasjonsselskapet avfallet.

 

Våren kommer nå for fullt, og det er tid for å ta et tak for å rydde vekk rusk og rask som har samlet seg langs strandlinjer, veier og turområder.

Brønnøy kommune inviterer derfor organisasjoner, velforeninger, skoler, barnehager og enkeltpersoner til en felles dugnad for et bedre og renere nærmiljø.

Brønnøy kommunes bidrag vil være å ta hånd om det som blir samlet opp.

Avfallet må legges i søppelsekker og bringes til offentlig vei. Her blir det hentet av Brønnøy kommune, Teknisk etter nærmere avtale.

Vi satser på at dugnaden kan gjennomføres fra nå og fram til uke 18, og at henting av avfallet skjer onsdag 2. og torsdag 3. mai 2018.

Kontakt Teknisk på tlf. 95 98 55 63 for nærmere avtale ang. henting av avfallet.

Det presiseres at ryddingen gjelder søppel og avfall i naturen, og ikke rivningsavfall og rydding i kjeller og loft. Hageavfall/kvist må leveres direkte på SHMILs miljøstasjon.

 

                                                           Områdeleder Teknisk

Brønnøy kommune ønsker å komme i kontakt med positive, trygge og imøtekommende personer som kan tenke seg å være støttekontakt. Les mer her (DOCX, 16 kB):  

Vil du bli lærling? Vi tilbyr lærlingeplasser innen fagene: Barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk og byggdrifter.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine sider.

www.shok.no - søknadsfrist 1. april

Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk er nå på høring.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Derfor inviterer vi nå alle eksisterende aktører og potensielt fremtidige tilbydere innenfor «Opplevelsesbasert reiseliv» i Sømna og Brønnøy til et seminar på Klakkskjæret den 6. mars.