Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Vil du bli lærling? Vi tilbyr lærlingeplasser innen fagene: Barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, institusjonskokk og byggdrifter.

Søk via Sør-Helgeland opplæringskontor sine sider.

www.shok.no - søknadsfrist 1. april

Forslag til planprogram for kommunedelplan landbruk er nå på høring.

Som en del av prosjektet «Liv i Bygda» ønsker vi å sette søkelyset på det uutnyttede potensialet vi mener ligger i opplevelsesbasert reiseliv på Sør Helgeland.

Derfor inviterer vi nå alle eksisterende aktører og potensielt fremtidige tilbydere innenfor «Opplevelsesbasert reiseliv» i Sømna og Brønnøy til et seminar på Klakkskjæret den 6. mars.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Marine Harvest AS om arealendring av den eksisterende akvakulturlokaliteten Slåttvika i Storfjorden.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 8. februar 2018.

Les mer her.

Brønnøy kommune har mottatt søknad fra Bindalslaks AS om biomasse- og arealendring av eksisterende akvakulturlokalitet ved Varholmen.

Søknaden ligger nå til offentlig innsyn.

Høringsfrist: 22. januar 2018. 

Les mer her.