Betaling av barnehage og SFO plass

Informasjon til foresatte med barn i barnehage og SFO

Det er slik at det ikke skal betales for den perioden vi ikke har barnehage og SFO oppe. Men vi vet ennå ikke hvor lang denne perioden blir.

En løsning er å avregne dette mot kommende regninger. Det kan også være at vi må finne en annen løsning for dem som ikke fortsetter i SFO i løpet av våren, i tillegg til barn i barnehagen som f.eks. skal begynne på skolen eller flytter.

Vi ber om forståelse for at vi må komme tilbake med hvordan vi skal ettergi betalingen

Faktura som er kommet for mars må derfor betales.  

 

Oppvekstkontoret

Brønnøy barnehage består av 4 barnehagehus – Furutoppen, Salhus, Toftsundet og Klokkargården.

Vi har behov for tilkallingsvikarer for oppdrag, ofte på kort varsel.

Kanskje er du for tiden arbeidsledig eller studerer? Kanskje jobber du redusert, men kunne tenke deg fulltidsjobb?

Send inn noen ord om deg selv, din erfaring og registrer deg som vikar hos assisterende barnehagestyrer Torill Holmstrøm, på mail torill.holmstrom@bronnoy.kommune.no

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt på tlf.: 91 59 52 04

Koronaviruset sørger for en annerledes 17. mai i Brønnøy i år. De tradisjonelle folketogene faller ut, men det skal bli fest og tog – både med bil og båt. NRK filmer også direkte fra Brønnøysund i år.

Her finner du informasjon vedrørende åpningen av Brønnøyskolen neste uke.

 

 

Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune er nå gjort offentlig før endelig behandling i Brønnøy kommunestyre. Les planstrategien og tilhørende kunnskapsgrunnlag her.

Evt. merknader eller uttalelser til planstrategien sendes skriftlig til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund, eller på e-post til: postmottak@bronnoy.kommune.no innen mandag 8. juni 2020.

I uke 19 er det klart for oppstart av byggearbeider på Distriktsmedisinsk senter (DMS).