Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, barnefysioterapeut, ergoterapeut og sekretær.

Vi har kontorer i 3. etasje i Brønnøysund helse- og omsorgssenter

Følg oss på facebook:  Brønnøysund helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern

Helsestasjonen

Kontaktinfo

Brønnøysund Helsestasjon
Telefon 75 01 28 80
Torun Gladsø
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 75 01 28 82

Åpningstider

Brønnøysund helsestasjon

Har åpent på hverdager fra klokken 08:00-16:00 (15:00 sommertid).

Resepsjon

Resepsjonen på Brønnøysund helsestasjon er åpen mandag-torsdag fra klokken 09.00-11.00 og fra klokken 12.00-13.45. Resepsjonen er stengt på fredager.

Telefontid

Brønnøysund helsestasjon har telefontid mandag-torsdag klokken 08.00-11.00 og 12.00-14.00. Fredag er det telefontid klokken 08.30-09.30.

Åpen veietime onsdager 12-13