Helsestasjon

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesøster, lege, jordmor, barnefysioterapeut og sekretær.

Vi har kontorer i 3. etasje i Brønnøysund helse- og omsorgssenter

Følg oss på facebook:  Brønnøysund helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern

Helsestasjonen

Kontaktinfo

Brønnøysund Helsestasjon
Telefon 75 01 28 80

Åpningstider

08:00-16:00 (15:00)

Telefontider: 08:00-11:00, 12:00-14:00

Åpen veietime onsdager 12-13