Redusert foreldrebetaling på SFO

Har du lav inntekt?

Fra høsten 2020 har regjeringen innført en moderasjonsordning for familier eller husholdninger med lav inntekt. Moderasjonsordningen gjelder for 1. og 2. klasse.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for SFO plassen. Fra 1.8.2020 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 478.500,- kroner for hel plass og 412 500 kroner for halv plass per år.

Hvordan søke

Som hovedregel må det søkes for hvert skoleår. Men det kan også søkes underveis i skoleåret ved vesentlige og varige endringer av inntekt. Vedtaket om redusert foreldrebetaling blir effektuert måneden etter søknaden er kommet inn.

Søknadsskjema ligger på kommunens heimeside. Søknaden skal inneholde:

  • Personalia mor og far.
  • Inntekt til de voksne i husstanden.
  • Dokumentasjon på inntekt som f.eks. skattemelding siste år, lønnslipp, utbetalingsvedtak etc.
  • Navn og fødselsdato på barn, og hvilken SFO barnet går på.

Det beregnes ut fra skattepliktig inntekt. Søker er pliktig til å informere kommunen om vesentlige endinger i inntekter underveis i skoleåret (endring av beregningsgrunnlaget).

Søkefrist for å få redusert foreldrebetaling fra 1. august er 1.7.2020

søknadsskjema finner du her (PDF, 145 kB) (PDF)  her (DOCX, 25 kB) (doc)