Skoleruta

Skoleruta 2020/2021

Skoleruta 20/21
mnd Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Kommentar
August 3 2 2 2 2 11 Skolestart 17. august
September 4 5 5 4 4 22
Oktober 3 3 3 4 4 17 Høstferie 5.-9- oktober
November 5 4 4 4 4 21
Desember 2 3 3 3 3 14 Siste skoledag 18. des
Januar 4 4 4 4 4 20 Første skoledag 4. jan
Februar 4 4 4 4 4 20
Mars 3 3 3 3 3 15 Vinterferie uke 9: 1.-5. mars. Påskeferie 29.03 - 05.04.
April 3 4 4 4 4 19
Mai 3 4 4 3 3 17 Elevfri 14.mai. Pinse 22.-24.mai
Juni 2 3 3 3 3 14 Siste skoledag 17.juni
Sum 37 40 39 38 36 190

18.juni jobbes inn i løpet av året som kveldsarrangement for elevene.

Planleggingsdager: 10.-14-august  og  18. juni.