Kulturbygg

Kulturmønstring 2008 2 - Klikk for stort bilde ”Jeg vil ha et hus som er over alle barnesykdommene. Jeg ønsker ikke å tilbringe resten av livet med å oppdra et ungt og uerfarent hus”, Jerome K. Jerome, 1859-1927, engelsk forfatter. "Vis meg hvordan du bygger og jeg skal si deg hvem du er”, Christian Morgenstern, 1871-1914, tysk forfatter. ”I min Faders hus er det mange rom”, Johannes, 14,2.

 

  Viktige møteplasser

  En betydelig del av det aktive kulturlivet i Brønnøy foregår i lag og foreninger, i sosiale samspill. De lokale kulturbyggene er viktige møteplasser for denne aktiviteten. De fleste av disse byggene eies av ungdomslag, grendelag, trossamfunn, idrettslag, m.fl. Anlegg (og økonomi) er et viktig virkemiddel for aktivitet. Samtidig er det kostnader knyttet til vedlikehold og renovering av bygg.

  Samfunnshuset 2010 - Klikk for stort bilde Brønnøyhallen - Klikk for stort bilde Tårnskola 2010 - Klikk for stort bilde

   

   

   

   

  De store byggene

  Brønnøy kommune bidrar også til slike kulturelle møteplasser, spesielt er dette knyttet til de store kombinasjonsbyggene for skole / kultur. Herunder gratis (eller redusert) husleie for trenings- / øvingstimer til barn og ungdom. En god utleiepraksis og en god utleieoversikt gir enda flere muligheten til å nyttiggjøre seg denne ressursen, som et kultur- / idrettsbygg skal være.

  Utleie

  av offentlige kultur- og idrettsbygg foregår ofte i tre etapper:

  1. Først ved søknadsskjema, som sendes postmottak@bronnoy.kommune.no
  2. Deretter ved ett eller flere brukermøter, fordeles treningstimer; – dette i henhold til samarbeidsavtaler.
  3. Som tredje etappe fordeles resttimer / arrangement etter henvendelse til: Brønnøy kommunens, Rådhuset – servicekontoret, 8905 Brønnøysund. Telefon 75012000. e-post: servicekontoret@bronnoy.kommune.no