Museum

Less Hegge - Klikk for stort bilde Brønnøy kommune er medeier i Helgeland Museum, som har ansvaret for drift av museum i alle de 18 kommunene på Helgeland. I Brønnøy er driften først og fremst knyttet til avdelingen i Velfjord. Der bygningene på Strøm og Less Hegge eies av Velfjord Historielag, mens Velfjord gamle Samvirkelag eies av Brønnøy kommune. I tillegg er det i Brønnøy flere samlinger og museumslignende tiltak: Nevernes Havn, Torgartun (Brønnøy Historielag), Stiftelsen Tilrem Markedsplass, og Tørrfiskbrygga lokalhistorisk aktivitetshus. 

Her legges også lenker til disse og

Helgeland Museum

Brønnøy Historielag

Nevernes Havn

Stiftelsen Tilrem Markedsplass

Velfjord Historielag

Tørrfiskbrygga lokalhistorisk aktivitetshus

Kvernsteiner, Minnetun - Klikk for stort bilde Minnetun, Strøm - Klikk for stort bilde Fangeleir2010 - Klikk for stort bilde