Arvid Sveli

Arvid Sveli er født i 1920 i Vassbyga; i daværende Bindal og i nåværende Brønnøy kommune. Da Arvid var 14 år begynte han som skogsarbeider og i 30 år var han herredsskogmester på Sør-Helgeland. Arvid har også hatt tillitsverv i historielag, jeger- og fiskerforening, skogselskap og i bygdeboknemnda. Tross arbeid og tillitsverv er nok Arvid Sveli i dag mest kjent som forfatter av mange naturskildringer.

 

Typisk nok heter ei av hans bøker – ”Møter med natur og mennesker” (1991). Han gir oss lesere innsikt og identitet. Han gir historia liv – fra Trøndelag til Svalbard. Han gir oss lyst til å ta en tur eller hundre på Helgeland – i nærmere tusen artikler og i et tjuetalls bøker. Dette i form av noveller, sakprosa, dikt eller i en roman. Hans tema er ofte naturopplevelser, folkeliv og næringshistorie. Det er ikke alle forunt å få et minnesmerke mens en fortsatt er aktiv. Her følger en omtale av Arvid Sveli, i et utkast til artikkel i Årbok for Helgeland: